Silnoprúd

Školený tým certifikovaných pracovníkov pre Vás zaistí kompletné  profesionálne elektromontážne práce vrátane protipožiarnych systémov

Poskytujeme široký rozsah činností

-    Rozvody a prípojky NN,VN
-    Vnútorne a vonkajšie rozvody NN,VN
-    Elektroinštalácie priemyselných hál, bytových objektov a rodinných domov
-    Elektroinštalácie hotelov a polyfunkčných domov
-    Zásuvkové rozvody a systémy vnútorného i vonkajšieho osvetlenia s možnosťou systému riadenia osvetlenia
-    Inteligentné elektroinštalácie domácnosti
-    Elektrické ohrevné systémy, podlahové vykurovanie, ochrana odkvapov proti zamŕzaniu, ochrana vonkajších plôch pred ľadom a snehom, dodávka a montáž elektrického podlahového vykurovania
-    Bleskozvody pasívne a aktívne - montáž, opravy a uzemňovacie siete
-    Oprava a údržba elektrických zariadení
-    Východiskové revízie a revízie el. zariadení
-    Protipožiarne systémy Hilti

V rámci plnenia zákazky poskytujeme

  • Oživenie systému
  • Skúšky zariadení
  • Zaškolenie obsluhy
  • Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia
  • Spracovanie prevádzkových predpisov, plánov BOZP, technologických postupov prác
  • Východiskovú alebo opakovanú Odbornú Prehliadku a Odbornú Skúšku