Naša spoločnosť ponúka komplexné riešenia pre priemysel aj domácnosti.
Predmetom činnosti sú komplexné dodávky a služby v oblasti elektro-energetiky od návrhu po realizáciu a spustenie elektrického zariadenia do prevádzky.
Stratégiu značky je neustály prístup riešiť komplexne rastúce požiadavky a očakávania  zákazníkov ponúkanými službami:

 

  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  • Elektroinštalačné práce silno a slabo prúdu
  • Montáž a servis detekcie plynu a elektrickej požiarnej signalizácie
  • Montáž a diagnostika riadiacich systémov priemyselnej automatizácie
  • Výroba rozvádzačov, gravírovaných kovových štítkov a popisných označení svoriek a vodičov
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky(revízie) na elektrických zariadeniach bez obmedzenia napätia:
    - v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu
    - v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

Bezpečnosť práce chápeme ako našu zodpovednosť voči zamestnancom, zákazníkom a dodávateľom, ako aj voči svojmu pracovnému a vonkajšiemu prostrediu.