V rámci Merania a regulácie poskytuje komplexné služby v oblasti dodávok, montáže, uvedenia do prevádzky, údržby a opráv prostriedkov automatizovaných systémov riadenia technologických procesov. Sú to najmä elektrické a pneumatické regulačné prístroje, regulačné armatúry, vysielače tlaku, teploty, hladiny, laboratórne prístroje, bilančné merania kvapalín a plynov, dávkovacie a bilančné váhy, monitorujúce systémy ovzdušia, meniče prúdu a rozvádzače.

Profil činností

  • Dodávky na kľúč
  • Dodávky, montáž, opravy a údržba zariadení ASRTP
  • Oživenie a funkčné odskúšanie
  • Výroba, inštalácia a rekonštrukcia analyzačných domcov
  • Inžinierske činnosti
  • Zabezpečenie OP a OS, Úradnej skúšky

Diela sa odovzdávame s projektovou dokumentáciou skutočného vyhotovenia, s príslušným odovzdávacím protokolom, súčasťou ktorého sú certifikáty použitých zariadení, osvedčenia o akosti a kompletnosti, záručné listy a revízne správy.

meranie-a-regulacia1
meranie-a-regulacia2
meranie-a-regulacia3