Priemyselná automatizácia
  • Diagnostika porúch na strojoch a zariadeniach
  • HW a SW úpravy riadiacich systémov výrobcov Siemens, Omron
  • Integrácia technológií tretích strán do jestvujúcej technológie
  • Sťahovanie technologických celkov
  • Spracovanie skutkových stavov
  • Revízie elektrických častí strojov a zariadení
  • Inžinierske činnosti

 

automatizacie-1
automatizacie-2
automatizacie-3