Revízie

Vykonávame komplexné služby v oblasti bezpečnosti elektrických zariadení, odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) vyhradených technických zariadení elektrických bez obmedzenia napätia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu ako aj objektoch s nebezpečím výbuchu.

 • Revízie elektrických zariadení a inštalácií
 • Revízie systémov ochrany pred prepätím a bleskom (bleskozvody)
 • Revízie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, kancelárskej a výpočtovej techniky
 • Revízie a kontroly elektrických strojov
 • Revízie elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu horľavých prachov, horľavých plynov a pár  

Pre našich klientov poskytujeme:

 • vykonávanie pravidelných kontrol, údržby a čistenia elektrickej inštalácie
 • doplnenie chýbajúcej dokumentácie
 • odstraňovanie zistených závad po vykonaných revíziách na elektrických zariadeniach, ale aj odstraňovanie väčšiny stredne závažných závad a nedostatkov počas revízie
 • odborná, technická, poradenská a konzultačná činnosť
 • vypracovávanie protokolov o určení vonkajších vplyvov
 • vyhotovenie a skompletizovanie revíznych plánov a termínov

Evidujeme a archivujeme údaje z vykonaných elektro revízií. Strážime tak za Vás termíny vypršania týchto revíznych správ a včas Vás informujeme o nutnosti vykonania ďalšej pravidelnej revízie.

revizie-1
revizie-2
revizie-3