Fotovoltika

Poskytujeme riešenia v oblasti fotovoltiky.  Navrhujeme a montujeme slnečné elektrárne na strechách rodinných domov a priemyselných budovách, ako aj kompletný servis, ktorý zahŕňa vybavenie administratívy pre štátnu dotáciu na solárnu slnečnú fotovoltickú elektráreň, alebo solárny termický systém.

FOTOVOLTICKÝ SYSTÉM NA KĽÚČ ZAHRŇA

  • oboznámenie sa so zámerom elektrárne -osobné stretnutie-analýza vhodnosti zdroja
  • výpočty pre najlepšie umiestnenie systému (sklon, počet modulov, orientácia, a pod.)
  • ekonomické ukazovatele – návratnosť, zisk, straty fotovoltickej elektrárne
  • príprava projektovej dokumentácie elektrárne
  • vybavenie administratívnych úkonov pre inštaláciu a pripojenie FVE
  • obstaranie a dodávka súčasti fotovoltického zariadenia
  • inštalácia a zapojenie FVE /vrátane revízií, zapojenia do siete a nastavenia ochrán/
  • zaškolenie zákazníka s obsluhou a údržbou
  • servis a údržba

Sme oprávnený zhotoviteľ v projekte zelená domácnostiam a máme uzatvorenú so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok.

 

 

 

 Sme servisný partner FRONIUS