Slaboprúd

Naša firma ako odborník na riešenia Vašich špecifických podmienok v špecifickom prostredí v spolupráci s expertnými dodávateľmi Vám navrhne optimálny systém na kľúč.

Technológie, ktoré integrujeme do systému:

EZS – Elektrická zabezpečovacia signalizácia EZS, má široké možnosti použitia od malých aplikácii typu byt, rodinný dom až po rozsiahle budovy , areály a technologické celky v rôznom stupni zabezpečenia. Dôvodom širokého využitia EZS je predovšetkým kontrola a prehľad nad osobným a firemným majetkom, úspora času a energie venovanej na bezchybnú ochranu objektu a cenných veci.

EPS - Elektrická požiarna signalizácia slúži k včasnému rozpoznaniu príznakov požiaru, zvukovej a optickej signalizácii tohoto stavu a prípadnej aktivácii príslušných požiarno-bezpečnostných zariadení (únikové východy, VZT, odvetrávanie a pod.).

PS - Prístupový systém (vstupný systém) zahrňuje obmedzenia voľného a nekontrolovateľného pohybu osôb vo vyhradených priestoroch a zamedzí vstup nepovolaným osobám. Súčasne monitoruje pohyb zvolených osôb so zisťovaním ich prítomnosti či neprítomnosti v určenom priestore. K tomuto je možné zadávať viacúrovňové prístupové práva v ľubovoľnom počte užívateľských časových zón.

Kamerový systém nazývaný tiež ako  bezpečnostné kamery, CCTV kamery, IP kamery alebo priemyslové kamery slúži k efektívnemu monitorovaniu objektov, areálov, pohybu materiálu, výrobných procesov a osôb.

K realizáciám kamerových systémov používame najmodernejšie technológie, ktoré zaisťujú efektívne a úsporné a bezvypadkové monitorovanie. Máme školený tým profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami z oblasti návrhu a realizácii kamerových systémov.

DT - Domáce telefóny a videovrátniky, prispievajú k bezpečnosti a komfortu objektov. Audio a video systémy pre jedného aj viacerých účastníkov.

ER - Požiarny a evakuačný rozhlas, ozvučenie priestorov. Tieto audio systémy, respektíve systémy evakuačného rozhlasu, a to v priamej nadväznosti  na systémy elektrickej požiarnej signalizácie sú určené pre potreby riadenej evakuácie osôb v prípade ich ohrozenia. Hlavnou vlastnosťou týchto evakuačných systémov je zaistenie ich funkčnosti  v prípade vzniku požiaru po dobu určenú na evakuáciu osôb.

Dátové siete, ich základným stavebným kameňom sú štruktúrované káblové systémy  na základe metalických a optických káblov. Tieto inštalujeme podľa aktuálnych štandardov s ohľadom na budúci vývoj systému pre vysokorýchlostné siete LAN. Všetky naše inštalované siete prechádzajú konečným meraním a certifikovaním celého systému k tomu určenými kalibrovanými meracími prístrojmi.